Ασφαλής Διαγραφή Αρχείων - Data Destruction - Safe Data Delete

Διαγνωστική Φόρμα Ανάκτησης Δεδομένων

Data Recovery Diagnostic Form

Ανάλογα την συσκευή που έχετε, στην οποία θέλετε να κάνετε ανάκτηση δεδομένων, επιλέξτε την κατάλληλη διαγνωστική φόρμα απο τις παρακάτω.

Η φόρμα πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί απο εσάς και να συνοδεύει το αποθηκευτικό σας μέσο αν το αποστείλετε.

Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διάγνωση εάν δεν έχουμε υπογεγραμμένη τη διαγνωστική φόρμα και την σύμβαση της δεύτερης σελίδας.

1

Γενική Διαγνωστική Φόρμα Ανάκτησης ] 
Κατεβάστε [ αυτή τη φόρμα ] για όλες τις περιπτώσεις εκτός απο Smartphone. Σκληρός Δίσκος / RAID σύστημα / USB Flash / Memory Card / SSD
2 Διαγνωστική Φόρμα για Smartphone/Tablet ] 
Εάν έχετε Android, iPhone, Windows Phone, Symbian τηλέφωνο ή tablet, τότε κατεβάστε [ αυτή τη φόρμα ]

 

3

[ English Diagnostic Form 
For any storage media or smartphone, in English