Έχετε εταιρία; Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί μεγαλύτερη προστασία δεδομένων. | Ανάκτηση Δεδομένων - Data RecoveryΑσφαλής Διαγραφή Αρχείων - Data Destruction - Safe Data Delete

Έχετε εταιρία; Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί μεγαλύτερη προστασία δεδομένων.

Στις 15 Ιουνίου και οι 28 κυβερνήσεις της ΕΕ αποφάσισαν και υπέγραψαν την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Regulation -GDPR). Η προηγούμενη οδηγία χρονολογούνταν πίσω στο 1995. Έτσι, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες αναμένεται η νέα αυτή οδηγία να αλλάξει τελείως τον τρόπο λειτουργίας των εταιριών της Ένωσης.  

Τα νέα μέτρα αναμένονται να περάσουν στις χώρες της ΕΕ και να τεθούν σε λειτουργία πριν το τέλος του χρόνου. Με βάση αυτές, κάθε εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ακόμη και εάν δεν ανήκει σε Ευρωπαίο πολίτη) θα πρέπει αναγκαστικά να συμμορφωθεί με τους εν λόγω κανόνες. Αυτό δηλαδή θα ισχύει και για εταιρίες κολοσσούς όπως η Amazon, η Microsoft και άλλες.

Τα πρόστιμα τα οποία η ΕΕ θα επιβάλει για την καταπάτηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών θα είναι υψηλά. Συγκεκριμένα θα υπάρχει ανώτατο όριο του 1 εκατομμυρίου ευρώ ή του 2% του ετήσιου κέρδους της εκάστοτε εταιρίας. Για εταιρίες ωστόσο όπως η Google που βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω διαρροής πολλών προσωπικών δεδομένων κατά καιρούς, τα πρόστιμα μπορούν να ανέλθουν μέχρι και στο 25% των συνολικών κερδών (σε Ευρωπαϊκό έδαφος) της εταιρίας. Ακόμη, η νέα αυτή οδηγία εκφράζει ρητά τν απαραίτητη ενημέρωση σε περίπτωση ατυχούς διαρροής δεδομένων εντός 72 ωρών.

Με την ΕΕ να σφίγγει τον κλοιό και να κάνει την νομοθεσία γύρω από την προστασία των δεδομένων πολύ πιο δυνατή και περιεκτική, βέλτιστο θα ήταν για όλες τις εταιρίες της Ένωσης (από τους κολοσσούς μέχρι τις μικρομεσαίες ή και ατομικές εταιρίες) να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις σωστές διαδικασίες χρήσης και εκμετάλλευσης των δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους καθώς και να υιοθετήσουν ανάλογα πιστοποιημένα λογισμικά που θα τους βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το Tabernus είναι ένα λογισμικό το οποίο μπορεί και παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες που η νέα οδηγία θεσμοθετεί, με τα εργαλεία εξυγίανσης δεδομένων (data sanitization tools) καθώς και τις άμεσες λύσεις που παρέχει σε κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται ως προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη της εταιρίας σας στον αέρα. Μπορείτε να συμβαδίσετε με αυτούς τους νέους κανονισμούς και οδηγίες απλά με την χρήση του σωστού λογισμικού.

Εύκολα, γρήγορα αποτελεσματικά και κυρίως οικονομικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες για το λογισμικό και τις λειτουργίες του, καθώς η Tic Tac έχει την αποκλειστική διάθεση του λογισμικού Tabernus σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια. 

by tags / 0 Comments

Share

Comments