Οι SSD σκληροί δίσκοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων | Ανάκτηση Δεδομένων - Data RecoveryΑσφαλής Διαγραφή Αρχείων - Data Destruction - Safe Data Delete

Οι SSD σκληροί δίσκοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της αμερικάνικης εταιρίας Kroll Ontrack που αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν SSD δίσκους, ακόμη και αυτοί διατρέχουν κίνδυνο απώλειας δεδομένων. Περίπου το 30% των συμμετεχόντων στην έρευνα είχε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με τον SSD σκληρό του δίσκο. Από αυτό το 30%, πάνω από το 60% αντιμετώπισε προβλήματα απώλειας δεδομένων, ενώ λιγότερο από το 20% κατάφερε να επανακτήσει πλήρως τα δεδομένα του.

Η SSD τεχνολογία, λόγω της πολυπλοκότητας της, καθιστά δυσκολότερη τη διαδικασία της ανάκτησης δεδομένων. Τα δεδομένα είναι συνήθως διαμοιρασμένα σε μεγάλο αριθμό chips και τα μοτίβα (patterns) που χρησιμοποιεί κάθε κατασκευαστής για την αποθήκευσή τους είναι διαφορετικά. Οι εταιρίες ανάκτησης βρίσκονται σε συνεργασία με τους κατασκευαστές δίσκων και διαρκώς εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες SSD, για να βελτιώσουν τα ποσοστά πετυχημένων ανακτήσεων δεδομένων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2.000 χρηστών παγκοσμίως. Έγινε μέσα από αυτήν εμφανής η παγκόσμια τάση στροφής προς τους SSD δίσκους, οι οποίοι όσο περνάει ο καιρός γίνονται και πιο δημοφιλής, σαφώς λόγω των σημαντικά καλύτερων επιδόσεων και χαρακτηριστικών τους. Τα 3/4 από αυτούς χρησιμοποιούν SSD δίσκους σε φορητούς υπολογιστές.

Η τεχνολογία SSD σίγουρα υπερτερεί σε πολλά, αλλά από την άλλη οι παραδοσιακοί σκληροί δίσκοι διατηρούν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα: έχουν το πάνω χέρι στο κόστος ανα GB και προσφέρουν μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα (αν και το χάσμα αυτό διαρκώς μειώνεται). Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πως θα εξελιχθεί η αγορά των SSD σκληρών δίσκων, αλλά και ποιές βελτιώσεις σε θέματα ασφάλειας δεδομένων θα προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία στο μέλλον.

by tags / 0 Comments

Share

Comments