Tabernus: Πιστοποιημένη Διαγραφή δεδομένων | Ανάκτηση Δεδομένων - Data RecoveryΑσφαλής Διαγραφή Αρχείων - Data Destruction - Safe Data Delete

Tabernus: Πιστοποιημένη Διαγραφή δεδομένων

Tabernus Authorize Partner Greece & Cyprus

Ρίσκο Ασφαλείας κατα τη διαρροή δεδομένων

Πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί ακόμα και ιδιώτες, διατηρούν αποθηκευτικά μέσα τα οποία περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Σε περίπτωση που απαιτείται το αποθηκευτικό μέσο να αλλάξει χέρια (να ανακυκλωθεί, να πουληθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί) υπάρχει περίπτωση κάποιος να επαναφέρει ακόμα διαγραμμένα δεδομένα.

Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος διαρροής των αρχείων, παρόλο που έχουν διαγραφεί απο το αποθηκευτικό μέσο. 

Υπάρχει λοιπόν μεγάλος κίνδυνος να διαρρεύσουν αρχεία πράγμα το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον κάτοχο αλλά και τον υπεύθυνο διαχείρισης των αποθηκευτικών μέσων (που συνήθως είναι ο Administrator).

Λύση: Πιστοποιημένη Ασφαλή Διαγραφή Δεδομένων

Είναι η διαδικασία της διαγραφής των δεδομένων ενός αποθηκευτικού μέσου  με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να γίνει ανάκτηση των δεδομένων του με κανέναν τρόπο.

Αυτή η διαδικασία πιστοποιείται απο την έκδοση ενός εξειδικευμένου έντυπου ή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού το οποίο φέρει τα διακριτικά Ευρωπαικών και Παγκόσμίων Φορέων πιστοποίησης.

Η Tabernus αναλαμβάνει την ευθύνη να διαγράψει σωστά το μέσον ούτως ώστε να πάρει όλη την ευθύνη με το πιστοποιητικό που εκδίδει.

Σε κάθε περίπτωση πιστοποιημένης διαγραφής δεδομένων, την ευθύνη της διαγραφής δεν την έχει ο χειριστής, αλλά η Tabernus με το πιστοποιητικό που εκδίδει.

Η Tabernus δίνει οριστική λύση στην Ασφαλή Διαγραφή Δεδομένων

Η TicTac Data Recovery είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Tabernus, η οποία παρέχει τις πιο ευέλικτες λύσεις στην πιστοποιημένη οριστική διαγραφή δεδομένων.

Τα πιο Δημοφιλή Προιόντα & Λύσεις

Περισσότερες Πληροφορίες

Ενδεικτικές Τιμές

 • Κόστος άδειας διαγραφής της Tabernus: 7€ + ΦΠΑ
 • Ενδεικτικό κόστος υπηρεσίας διαγραφής και παροχής πιστοποιητικού: 12€ + ΦΠΑ
 • Για περισσότερες απο 500 άδειες υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για μεταπωλητές.

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε αποσπάσματα απο το Workshop της Παρουσίασης της Tabernus που έκανε η TicTac Data Recovery στην Infocom Security 2015.

 

Επίσης, ως συνεργάτης της Tabernus για την Ελλάδα και την Κύπρο, η Tictac είναι εξοπλισμένη με πιστοποιημένες λύσεις, προσφέροντας  100% ασφαλή και πιστοποιημένη διαγραφή και καταστροφή δεδομένων απο όλα τα αποθηκευτικά μέσα. Επίσης εγγυάται ότι τα εμπιστευτικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε οποιονδήποτε εξοπλισμό πληροφορικής δεν θα είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω:

 • Παροχής πιστοποιητικών καταστροφής των δεδομένων 
 • Εργαλείων και εξοπλισμού εξειδικευμένου στην καταστροφή δεδομένων
 • Πιστοποιήσεις: ISO27001, NATO, CESG, BSI
 • Φυσικής καταστροφής του εξοπλισμού που εμπεριέχει ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα
 • On-site (στον χώρο σας) υπηρεσιών διαγραφής & καταστροφής των δεδομένων 
 • Δυνατότητα βιντεοσκόπησης της διαδικασίας καταστροφής

Τι εργαλεία χρησιμοποιούνται για την καταστροφή δεδομένων

Η TicTac παρέχει υπηρεσίες για την καταστροφή & την πιστοποιημένη διαγραφή των εμπιστευτικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, ο οργανισμός σας συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τις αυστηρές πολιτιές ασφαλείας για την καταστροφή των δεδομένων. Εφαρμόζονται Ελεγχόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ο εξοπλισμός καταγράφεται (Asset Management System). 

Α. Πιστοποιημένη Διαγραφή Δεδομένων (Certified Data Destruction) μέσω εξειδικευμένου Software (Tabernus & Blancco)

Το σημαντικό πλεονέκτημα της ασφαλούς διαγραφής μέσω εξειδικευμένου software, εξασφαλίζει την επαναχρησιμοποίηση των αποθηκευτικών μεσων. 

Χρήση πιστοποιημένου λογισμικού συμβατού με τα παρακάτω πρότυπα: 

 • NIST 800-88 Clear/Purge Method I+II  NIST 800-88 Clear/Purge Method II

 • HMG Infosec Standard 5 Lower Standard

 • Air Force System Security Instruction 5020

 • US Army AR380-19

 • HMG Infosec Standard 5 High Standard, Peter Gutmann's algorithm, DoD 5220 22-M

 • Bruce Schneier's algorithm

 • Navy Staff Office Puplication (NAVSO P-5239) for RLL

 • The National Computer Security Center (NCSC-TG-025)

 • VSITR-Standard/BSI-Method

 • OPNAVIST 5239.1A

 • NSA

 • DoD 5220 22-M ECE, DoD 5220 22-M for FEPROM

 • NAVSO P-5239-26 (TOP SECRET) for FEPROM, NAVSO P-5239-26 (SECRET or CONFIDENTIAL) for FEPROM


Β. Απομαγνητισμός (Degaussing)

Εναλλακτική μέθοδος αποτελεί ο απομαγνητισμός των αποθηκευτικών μέσων, τεχνική η οποία εάν εφαρμοστεί με εξειδικευμένο πιστοποιημένο εξοπλισμό εξασφαλίζει την ολοκληρωτική καταστροφή του μέσου, χωρίς δυνατότητα επανάχρησης.

Τα εργαλεία απομαγνητισμού τις TicTac φέρουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις και είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση για χρήση στο χώρο του πελάτη:

 • NIST SP 800-36 & NIST SP 800-88 

 • HIPAA 

 • PCI DSS 

 • PIPEDA 

 • GLBA 


3. Shredder (Καταστροφέας) 

Η TicTac χρησιμοποιεί εξειδικευμένους καταστροφείς αποθηκευτικώ μέσων, ο οποίος καταστρέφει ολοκληρωτικά τους δίσκους. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο καταστρέφονται τα Platter του δίσκου αλλά και τα μέρη ανάγνωσης του (Head Stack).

Η μέθοδος καταστροφής δεδομένων με Shredder είναι συμβατή με τα παρακάτω πρότυπα:

 • HIPAA

 • NIST , NIST SP 800-36, NIST SP 800-88

 • PCI DSS 

 • PIPEDA 

 • GLBA 

Μεταπωλητές & Data Destruction Points

Η TicTac Data Recovery αναζητά συνεργάτες σε όλη την Ελλαδα (καταστηματα πληροφορικής, κινητής τηλεφωνίας, retail shops) για την εξάπλωση των Data Destruction Points ανα την Ελλάδα, ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε πελάτες λιανικής να διαγράψουν οριστικά τα προσωπικά τους δεδομένα πριν ρίξουν τον υπολογιστή τους στην ανακύκλωση ή πουλήσουν το Smartphones τους.

Όσοι ενδιαφέροται μπορούν να καλέσουν στο 2106897383 για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.