Τι είναι τα Ψηφιακά Πειστήρια | Ανάκτηση Δεδομένων - Data RecoveryΑσφαλής Διαγραφή Αρχείων - Data Destruction - Safe Data Delete

Τι είναι τα Ψηφιακά Πειστήρια

Ψηφιακά Πειστήρια - διερεύνηση ηλεκτρονικών στοιχείων υπολογιστή

Πώς να βρείτε ψηφιακά πειστήρια με στοιχεία κρυμμένα σε αρχεία υπολογιστών ή κινητά τηλέφωνα ;

Στον 21ο αιώνα είναι γεγονός και σύνηθες το ηλεκτρονικό έγκλημα καθώς και οι αθέμιτες πράξεις (απάτες, απόκρυψη στοιχείων, διακίνηση παράνομου υλικού κλπ μέσω ηλεκτρονικών συσκευών).

Η Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων (Computer Forensic Science) είναι η επιστήμη, η οποία μέσω εξονυχιστικής έρευνας ηλεκτρονικών δεδομένων, καταφέρνει να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συνδέονται με μία αξιόποινη πράξη, καθώς μεγάλο ποσοστό πολιτικών, ποινικών και επιχειρηματικών εγκλημάτων συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με έναν υπολογιστή.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συλλεχθούν από π.χ. εκτυπώσεις ενός συγκεκριμένου υπολογιστή, από ηλεκτρονική αλληλογραφία, από το διαδίκτυο και από πληθώρα ηλεκτρονικών αποθηκευτικών μέσων.

Η διερεύνηση ενός ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεδομένου ότι οι αποδείξεις πρέπει να διατηρηθούν αναλλοίωτες, να αναλυθούν και να παρουσιαστούν με τρόπο νομικά αποδεκτό.

Που μπορεί να φανεί χρήσιμη η Διερεύνηση Ψηφιακών Πειστηρίων (Computer Forensics) ;

 1. Υποψία Παρακολούθησης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων
 2. Παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων εταιρικών πελατών και προσωπικού εταιρείας.
 3. Κακή χρήση διαδικτύου και εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού
 4. Παραποίηση αρχείων
 5. Σαμποτάζ εργαζομένων και διαρροή πληροφοριών
 6. Σεξουαλική παρενόχληση μέσω κάθε μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας
 7. Παρακολούθηση δραστηριότητας εργαζομένων
 8. Πειρατεία λογισμικού κλπ.
 9. Αλλαγή και παραποίηση στοιχείων σε αρχεία του Office (Π.χ. αλλαγές σε αρχεία excel)
 10. Συλλογή ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων για την ενίσχυση μιας έρευνας

Αποδεικτικά στοιχεία από παράνομες δραστηριότητες με τη χρήση ψηφιακών μέσων;

H Tictac Laboratories αναλαμβάνει :

 1. Να ικανοποιήσει την επιτακτική ανάγκη σας για λεπτομερή ηλεκτρονική έρευνα πράξεων που επισύρουν ποινή, όπως είναι: παιδική πορνογραφία, σεξουαλική παρενόχληση, οικονομικά εγκλήματα, θέματα υποκλοπών, πλαστογράφηση στοιχείων, καταπάτηση δικαιωμάτων, παραποίηση περιεχομένων, παραβίαση ιδιωτικότητας κ.ά.
   
 2. Να σας προστατεύσει με την παροχή συμβουλών: για ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο, για προστασία από κακόβουλο λογισμικό και παρενοχλήσεις,  αλλά και για να είστε σίγουροι ότι οι οικονομικές σας συναλλαγές μέσω internet ή ΑΤΜ είναι ασφαλείς.